Respons

Respons

Du kan ge respons till Åbo regionala kollektivtrafikkontor via feedbacktjänsten.

Om din respons gäller en bussresa, skriv i fältet Meddelanden tidpunkten för resan (datum och klockslag) och linjens nummer samt reseriktningen. Respons kan också skickas på traditionellt sätt brevledes till adressen: Kollektivtrafikkontoret, PB 355, 20101 ÅBO.

 

Rekommendera