Joukkoliikennetietoa

Joukkoliikennetietoa

Joukkoliikenneaiheisia sivuja

Joukkoliikennetoimiston toimintakertomukset

Joukkoliikenteen toimintakertomuksiin on tiivistetty kunkin vuoden joukkoliikenteen hallinnointia, kehittämistä, rahoitusta ja sopimuksia koskevat asiat. Toimintakertomus sisältää toimivalta-alueen yhdistelmäraportin (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (N:o 1370/2007 palvelusopimusasetus 7 artiklan 1. kohta), lukuun ottamatta liikennöitsijöille maksettuja korvauksia, jotka on esitetty erillisenä liitteenä vuosilta 2013-2019.

 

Turun joukkoliikennettä koskevia selvityksiä

 

 

 

 

 

Suosittele